9/2016

Niebawem na naszej stronie oraz w repozytoriach i bazach czasopism zostaną opublikowane artykuły z tomu 9/2016. Prosimy o cierpliwość!

Formularz recenzji naukowej

Na stronie –> Recenzenci dostępny jest zaktualizowany formularz recenzji naukowej artykułów, które są przysyłane do naszej redakcji. Informacje dla Autorów wraz z regułami publikacji i informacjami o procesie recenzowania dostępne –> tutaj.

Piszą o nas…

Zapraszamy do czytywania bloga członka Rady Naukowej “Studiów”. Artur Paszko między innymi i “SR” nr 8 –> Wpis.

Recenzja “SR” nr 8 na Ukrainie

W piśmie “Уроки Голокосту”, Українського Центру Вивчення Історії Голокосту (“Lekcje Holokaustu”, Ukraińskiego Centrum Badań nad Holokaustem) na s. 22 ukazała się recenzja 8. tomu “Studiów Romologica”. Poniżej zrzut ekranu z recenzją oraz nagłówkiem pisma ze strony tytułowej.

Nr 8/2015

Dostęp do niektórych artykułów  Nr 8/2015 tutaj: -> link. Końcem roku udostępnione zostaną wszytkie, tymczasem polecamy zakup wersji papierowej. Rocznik można nabyć w Muzeum Okręgowym w Tarnowie lub bezpośrednio w redakcji: -> kontakt.

Tabor Pamięci 2015

Redakcja “Studiów Romologica” będzie obecna na XVI Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów. Jest to wydarzenie znaczące dla kultury romskiej w ogóle, a w Polsce zaliczane jest do największych festiwali kultury romskiej. Przy tym jego charakter nie jest wyłącznie zabawowy, bowiem podstawowa idea Taboru to – upamiętnienie romskich ofiar Samudaripen/Holokaustu poprzez odwiedzanie miejsc pamięci o Zagładzie Romów. […]

Pełen dostęp do artykułów!

Na stronie “Studiów Romologica” udostępniamy niemal wszystkie artykuły naukowe, publikowane w poszczególnych tomach oraz kilka tekstów popularno-naukowych i materiałów. Przypominamy, że ukazało się już siedem numerów naszego pisma. Proszę zajrzeć na stronę Roczniki. Do przeglądania tekstów konieczna będzie instalacja przeglądarki plików DjVu, np. DjVuBrowser, którą można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Kolejne teksty dostępne

Artykuły z tomów nr 4 i 5 są dostępne na odpowiednich stronach. Proszę zajrzeć do Roczników. Do przeglądania tekstów konieczna będzie instalacja przeglądarki plików DjVu, np. DjVuBrowser, którą można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Teksty dostępne

Artykuły z tomów nr 1, 2 i 3 są już dostępne na odpowiednich stronach. Proszę zajrzeć do Roczników. Do przeglądania tekstów konieczna będzie instalacja przeglądarki plików DjVu, np. DjVuBrowser, którą można pobrać klikając na poniższy obrazek.

Aktualizacja roczników

Na stronie zaktualizowano spisy treści poszczególnych roczników. Polecamy zajrzeć na stronę Roczniki, gdzie klikając w okładkę można przenieść się do spisu treści odpowiedniego tomu. Powoli zostanie również uruchomiony dostęp do poszczególnych artykułów.