Pełen dostęp do artykułów!

Na stronie “Studiów Romologica” udostępniamy niemal wszystkie artykuły naukowe, publikowane w poszczególnych tomach oraz kilka tekstów popularno-naukowych i materiałów. Przypominamy, że ukazało się już siedem numerów naszego pisma. Proszę zajrzeć na stronę Roczniki. Do przeglądania tekstów konieczna będzie instalacja przeglądarki plików DjVu, np. DjVuBrowser, którą można pobrać klikając na poniższy obrazek.