Tabor Pamięci 2015

Redakcja “Studiów Romologica” będzie obecna na XVI Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów. Jest to wydarzenie znaczące dla kultury romskiej w ogóle, a w Polsce zaliczane jest do największych festiwali kultury romskiej. Przy tym jego charakter nie jest wyłącznie zabawowy, bowiem podstawowa idea Taboru to – upamiętnienie romskich ofiar Samudaripen/Holokaustu poprzez odwiedzanie miejsc pamięci o Zagładzie Romów. […]