Formularz recenzji naukowej

Na stronie –> Recenzenci dostępny jest zaktualizowany formularz recenzji naukowej artykułów, które są przysyłane do naszej redakcji. Informacje dla Autorów wraz z regułami publikacji i informacjami o procesie recenzowania dostępne –> tutaj.